Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

  1. Realizując wymogi prawne związane z procesami przetwarzania danych osobowych poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady ochrony danych osobowych ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
  2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest EnMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. 39-331 Chorzelów, Chorzelów 11 lub e-mail dofinansowania@enms.pl lub telefonując pod numer: +48 17 789 10 99
  3. Administrator realizuje program bezzwrotnego dofinansowania, w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i w związku z tym przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  4. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy. Przetwarzanie odbywać się będzie przez okres realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie
  5. Zawarcie i wykonanie umowy z beneficjentem lub kontrahentem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Przetwarzanie odbywać się będzie przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, wskazanego w umowie.
  6. Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie odbywać się będzie przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
  7. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: Urząd Regulacji Energetyki, podmiot zobowiązany, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, kancelariom prawnym, rachunkowym.
  8. Masz prawo żądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych.
  9. Osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dane kontaktowe

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie za wymianę pieca – nie czekaj i skontaktuj się z nami jak najszybciej. Nasi specjaliści wyjaśnią Ci wszystko i podpowiedzą jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku.

Adres: ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów

Telefon: +48 576 767 111

E-mail: info@enms.pl

Wypełnij formularz

Nasi konsultanci, skontaktują się z Tobą tak szybko jak tylko będzie to możliwe.